Liên hệ LUNA SUSHI

Giờ mở cửa

Thứ Hai, Thứ Tư - Thứ Sáu
10:10 - 15:00
Thứ Hai - Thứ Năm
15:10 - 21:45
Thứ Bảy - Chủ Nhật
10:30 - 15:00
Thứ Sáu - Chủ Nhật
15:45 - 22:00

Liên hệ LUNA SUSHI

LUNA SUSHI
14a Hòa Mỹ. Dakao. Q1 ., Ho Chi Minh, Ho Chi Minh [Sai Gon] 000000, Vietnam
Đăng ký
Google Maps
Map Satellite