Liên hệ LUNA SUSHI

Giờ mở cửa

Thứ Hai, Thứ Tư - Chủ Nhật
10:30 - 14:30
Thứ Hai - Chủ Nhật
16:00 - 21:45

Liên hệ LUNA SUSHI

LUNA SUSHI
14a Hòa Mỹ. Dakao. Q1 ., Ho Chi Minh, Ho Chi Minh [Sai Gon] 000000, Vietnam
Đăng ký