Liên hệ LUNA SUSHI

Giờ mở cửa

Thứ Hai - Thứ Sáu
10:30 - 15:00
Thứ Bảy - Chủ Nhật
11:00 - 15:00
Thứ Hai - Chủ Nhật
15:40 - 21:45

Liên hệ LUNA SUSHI

LUNA SUSHI
14a Hòa Mỹ. Dakao. Q1 ., Ho Chi Minh, Ho Chi Minh [Sai Gon] 000000, Vietnam
Đăng ký
Google Maps
Map Satellite