Sushi Dịch vụ giao hàng in An Khánh Bình Khánh

LUNA SUSHI

Mở cửa

Đơn hàng của Bạn đã được xác nhận theo THỜI GIAN THỰC

Đặt bàn
Xem Thực đơn & Đặt món

Khuyến mại đặc biệt


Thank You.
Free delivery.
Nhận khuyến mại

Sushi Dịch vụ giao hàng in An Khánh Bình Khánh


Looking for Sushi Dịch vụ giao hàng in An Khánh Bình Khánh? Not everybody knows or has the time to prepare tasty food.

When you want to get served like a king then food delivery from LUNA SUSHI will be your best choice.

Simply select "Delivery" at the checkout screen and we hope you'll appreciate our food delivery service.

Phí giao hàng

Quận 1 3, Tối thiểu - 0 ₫, Phí - 0 ₫
PHU NHUAN, Tối thiểu - 0 ₫, Phí - 25.000 ₫
Quận 4, Tối thiểu - 100.000 ₫, Phí - 30.000 ₫
Q Binh Thanh, Tối thiểu - 100.000 ₫, Phí - 30.000 ₫
Quận 5, Tối thiểu - 100.000 ₫, Phí - 30.000 ₫
Quận 2 Thaodien, Tối thiểu - 100.000 ₫, Phí - 35.000 ₫
Quận 5, Tối thiểu - 100.000 ₫, Phí - 40.000 ₫
Thủ Thiêm, Tối thiểu - 150.000 ₫, Phí - 45.000 ₫
Tân Bình 11, Tối thiểu - 150.000 ₫, Phí - 45.000 ₫
Tân Sơn Nhất, Tối thiểu - 200.000 ₫, Phí - 55.000 ₫
Quận 7, Tối thiểu - 200.000 ₫, Phí - 55.000 ₫
Bình Tân Nha Be, Tối thiểu - 200.000 ₫, Phí - 65.000 ₫
Thủ Đức, Tối thiểu - 300.000 ₫, Phí - 75.000 ₫

Order with delivery in An Khánh Bình Khánh


Chính xác, chúng tôi ở vị trí gần An Khánh Bình Khánh và sẵn sàng nhận đơn hàng trực tuyến của bạn.

Dành thời gian truy cập xem thực đơn trực tuyến tương tác của chúng tôi và đặt đơn hàng khi các thông tin điền xong. Sẽ mất một vài phút để chúng tôi xác thực đơn hàng của bạn và gửi lại thời gian thực hiện riêng cho bạn.