LUNA SUSHI Reservations

Đặt bàn và trải nghiệm các bếp ngon Sushi, Nhật, Xa Lát trong Ho Chi Minh

Mở cửa

Đặt bàn của Bạn đã được xác nhận theo THỜI GIAN THỰC

Đặt bàn

Địa điểm của Chúng tôi


Our restaurant is located in a nice area in Ho Chi Minh, and we made sure you’ll fall in love with our dishes. Have some tasty bites and refreshing drinks and be sure to tell others where to find us as well!

Đặt một bàn tại LUNA SUSHI trong Ho Chi Minh


Bạn có thể dễ dàng đặt bàn tại LUNA SUSHI. Đơn giản chỉ cần lựa chọn quy mô bàn tiệc và ngày - xác nhận đặt bàn của bạn sẽ được thực hiện theo thời gian thực