Sushi Dịch vụ giao hàng in Bình Thuận

LUNA SUSHI

Mở cửa

Đơn hàng của Bạn đã được xác nhận theo THỜI GIAN THỰC

Xem Thực đơn & Đặt món

Khuyến mại đặc biệt


Happy New Year 2022.
Nhận khuyến mại
Google Maps
Map Satellite

Sushi Dịch vụ giao hàng in Bình Thuận


Looking for Sushi Dịch vụ giao hàng in Bình Thuận? Not everybody knows or has the time to prepare tasty food.

When you want to get served like a king then food delivery from LUNA SUSHI will be your best choice.

Simply select "Delivery" at the checkout screen and we hope you'll appreciate our food delivery service.

Phí giao hàng

Zone 1, Tối thiểu - 0 ₫, Phí - 10.000 ₫
Zone 2, Tối thiểu - 99.000 ₫, Phí - 30.000 ₫
Zone 12, Tối thiểu - 99.000 ₫, Phí - 35.000 ₫
Zone 7, Tối thiểu - 100.000 ₫, Phí - 30.000 ₫
Zone 8, Tối thiểu - 149.000 ₫, Phí - 40.000 ₫
Zone 5, Tối thiểu - 199.000 ₫, Phí - 35.000 ₫
Zone 4, Tối thiểu - 200.000 ₫, Phí - 30.000 ₫
Zone 3, Tối thiểu - 200.000 ₫, Phí - 35.000 ₫
Zone 11, Tối thiểu - 200.000 ₫, Phí - 45.000 ₫
Zone 13, Tối thiểu - 300.000 ₫, Phí - 40.000 ₫
Zone 6, Tối thiểu - 300.000 ₫, Phí - 50.000 ₫
Zone 10, Tối thiểu - 300.000 ₫, Phí - 80.000 ₫
Zone 9, Tối thiểu - 500.000 ₫, Phí - 80.000 ₫

Order with delivery in Bình Thuận


Chính xác, chúng tôi ở vị trí gần Bình Thuận và sẵn sàng nhận đơn hàng trực tuyến của bạn.

Dành thời gian truy cập xem thực đơn trực tuyến tương tác của chúng tôi và đặt đơn hàng khi các thông tin điền xong. Sẽ mất một vài phút để chúng tôi xác thực đơn hàng của bạn và gửi lại thời gian thực hiện riêng cho bạn.